Philippine President PNoy Aquino and celebrities mourn the death of Comedy King, Dolphy Quizon #RIPDolphy

The whole nation of the Philippines is covered in gray clouds today after learning the death of a comedy icon, branded as Comedy King Rodolfo “Dolphy” V. Quizon. 

The President of the Philippines issued a statement after hearing about the death of Dolphy:

“Mabuting tao si Dolphy, at kinatawan niya ang karaniwang Pilipino: malalim magmahal, masayahin, may respeto sa kapwa, at handang harapin ang mga hamon ng tadhana.

“Nagmula siya sa isang henerasyong dumaan sa maraming pagsubok—at sa pakikipagsapalaran ay natutong maging mapagpakumbaba, matapat, at matulungin.

“Hindi kailanman niya tinalikuran ang mga kaibigan, at ang sambayanang naging bukal ng kanyang mga tagumpay.

“Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita sa atin ni Dolphy na anumang pagsubok ay may katuwang na pag-asa at ligaya; mulat siyang anumang problema ay mapangingibabawan ng positibong pagtanaw sa kapalaran.

“Binago niya hindi lamang ang kaniyang industriya, kundi maging ang pambansang kamalayan: sa pamamagitan ng kaniyang sining, pinalawak ni Dolphy ang ating pananaw, at binigyan tayo ng kakayahang suriin, pahalagahan, at hanapan ng ngiti ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng bawat Pilipino.

“Nakikiisa ako at ang aking pamilya, sampu ng ating mga kasamahan sa gobyerno, sa pagluluksa ng Pamilya Quizon ngayong gabi.

“Ang pagpanaw ni Rodolfo Quizon Sr.—ang nag-iisang Hari ng Komedya—ay tiyak na nagdudulot ng lumbay sa isang bansang matagal niyang pinasaya.”

Hashtag #RIPDolphy was trending on Twitter for several hours after the news of his death.  It’s a sad moment.  The comedian was remembered by members and non-members of the industry with fondness.

Facebook also exploded with the news of his passing.

To the King of Comedy, you have made us laugh all these years.  Now, the heavens will be filled with laughter upon your arrival.  You will live in our hearts forever.

Rest in Peace Pidol!

via PEP.ph

2012-07-10T14:22:17+00:00

Leave A Comment